Науково-дослідна лабораторія морально-психологічного супроводження НГУ
ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ СТАЮТЬ ВАРТОВИМИ ДУШІ

Просторий, по-робочому затишний та світлий кабінет, таких сотні в Національній академії Національної гвардії України. Не заблукати у лабіринтах будівель допомагають особистості. Як правило, їм завжди є що сказати… Не виключенням стала й наша розмова з начальником наукової лабораторії з морально-психологічного супроводження Національної гвардії України, доктором психологічних наук, старшим науковим співробітником, підполковником Олександром Колесніченком. Розмова виявилася насиченою, і, звісно ж, цікавою. Про нові проєкти, які виправдовують очікування, актуальні для сучасної військової психології розробки, та дослідження, що стають вартовими душі гвардійців, читайте далі в матеріалі.
Секрет у людині
Науково-дослідна лабораторія морально-психологічного супроводження НГУ (далі - лабораторія) розпочала свою діяльність із 2008 року. З того часу світ побачив більше 80-ти публікацій, які представлені у вигляді монографій, навчальних посібників, практичних та методичних рекомендацій. Якщо вдаватися до деталей, окрім науково-дослідних робіт, протягом року співробітники лабораторії публікують понад 15 статей в українських виданнях, 5 в іноземних, які індексуються у науково-метричних базах «Scopus» та «Web of Science», 20-25 тез наукових конференцій. Науковці використовують досвід роботи своїх колег із США, Чехії, Польщі, Румунії, Іспанії та інших країн. Найкраща світова практика допомагає відійти від закоренілого «радянського» розуміння психологічної роботи.

Щоб перейти до більш детальної характеристики низки досліджень, які не тільки розроблені, але й успішно впроваджені у військах всього за останні три роки, варто розповісти про особистостей, які сьогодні запускають у дію важливий механізм наукової лабораторії. Секрет цього механізму простий, він заснований на ентузіазмі до науки, любові до спільної роботи та постійного вдосконалення. Так, сьогодні штат лабораторії складається із докторів, кандидатів наук та співробітників, які перебувають на фінішній прямій до захисту кандидатських дисертацій.
«Під час розробки проєктів ми всі долучаємося до роботи. Хтось, скажімо, вивчає сучасну наукову літературу, бо помічає ті тонкощі, які не бачать інші. Так, Яніна Мацегора дає життя науковим експериментам, бо розуміє як краще подати їх під час вивчення. Ми обов’язково прислуховуємося до її пропозицій, які розглядаємо з ентузіазмом».
«Під час розробки проєктів ми всі долучаємося до роботи. Хтось, скажімо, вивчає сучасну наукову літературу, бо помічає ті тонкощі, які не бачать інші. Так, Яніна Мацегора дає життя науковим експериментам, бо розуміє як краще подати їх під час вивчення. Ми обов’язково прислуховуємося до її пропозицій, які розглядаємо з ентузіазмом».
Два роки – саме стільки, за словами Олександра Сергійовича, максимально відводиться на виконання однієї дослідницької роботи. Як правило, за рік перед співробітниками лабораторії стоїть завдання на виконання трьох проєктів.
Кожне дослідження, наче новий вимір, пізнати який – головне завдання науковців. Вони не шкодують на це сил та часу, бо кожна розробка – це крок до розвитку, який полегшує службу та життя тисячам військових.

«Відповідно до наказу МВС України №1285 «Про психологічне забезпечення службово-бойової діяльності НГУ», на науково-дослідну лабораторію з морально-психологічного супроводження покладається науково-методичне супроводження психологічної діяльності. Тобто, всі види наукових робіт виконуються на замовлення Головного управління НГУ. Ми здійснюємо моніторинг ситуації, яка, в цілому, відбувається у Нацгвардії, а потім надаємо пропозиції до департаменту по роботі з особовим складом ГУ НГУ. Як правило, після погодження та отримання завдання, ми працюємо в парах, хтось керівник, а хтось головний виконавець роботи».
Саморегуляція, яка дорівнює ефективній службі

У 2018 році, для покращення службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України, Яніна Мацегора розробила систему саморегуляції.
«Внаслідок проведення на території України операції Об’єднаних сил у військовослужбовців виникає розвиток стресових станів і виснаження психологічних ресурсів, тож адаптивна саморегуляція стану військових відіграє особливо важливу роль. Формування продуктивних способів саморегуляції функціонального стану, саме це вдосконалення сприяє зростанню ефективності службово-бойової діяльності та збереженню фізичного та психічного здоров’я».


Результатом роботи став опис психологічних моделей саморегуляції особистості, створення психологічної типології розвитку системи професійної саморегуляції, а також розробка психодіагностичної методики визначення особливостей професійної саморегуляції діяльності військовослужбовців.
«Більше того, створено автоматизований психодіагностичний комплекс для визначення особливостей професійної саморегуляції діяльності й розроблено програму підвищення ефективності професійної саморегуляції. Отримані результати дозволяють здійснити співвідношення особливостей професійної саморегуляції діяльності військовослужбовців з їх ефективністю службово-бойової діяльності в повсякденних та екстремальних умовах несення служби».

Служба жінок – реалії, які потребують досліджень
Наступне питання, на яке звернули увагу науковці лабораторії – проходження військової служби жінками військовослужбовцями НГУ. За словами Олександра Колесніченка, їх команда, у 2018 році досліджувала ключові особливості, на які потрібно робити акцент під час відбору до проходження військової служби жінками, а також розробила автоматизований психологічний комплекс під шифром «Гендер».«Це дослідження дозволяє, під час відбору на службу, врахувати психологічні особливості жінок-військовослужбовців, які визначають ефективність їх професійної діяльності, адже діючі вимоги і критерії для відбору на військову службу складалися для чоловіків. Нам також вдалося визначити типові соціально-побутові, міжособистісні, юридичні, сімейні ускладнення, які виникають у жінок при проходженні військової служби в Національній гвардії України та які негативно позначаються на їх морально-психологічному стані».


Профілактика суїцидальної поведінки – напрям до якого ставляться із обережністю

Дослідження із профілактики суїцидальної поведінки серед військовослужбовців Національної гвардії України було проведено разом із ад’юнктом Оленою Куруч. Військові науковці розробили психологічний портрет військовослужбовця, який схильний до суїцидальної поведінки. Як результат, вдалося визначити типологію психологічних особливостей військовослужбовців НГУ, які скоїли суїцидальні спроби, розробити автоматизований психодіагностичний комплекс прогнозування вірогідності вчинення військовослужбовцями НГУ суїцидальних спроб та укласти практичні рекомендації щодо профілактики суїцидальної поведінки серед гвардійців.
«Багато спеціалістів намагаються відійти від цієї теми, тому що ніхто не може спрогнозувати суїцидальну поведінку, але ми вирішили не йти за більшістю, а зайнятися ефективним дослідженням у цьому напрямі. Спочатку ми запросили з Головного управління НГУ всі справи службових розслідувань за фактом завершених суїцидів. Після аналізу інформації, ми визначили особистісні особливості, що притаманні військовому, який скоїв суїцид і створили психологічний портрет суїцидента. Ми також розробили опитувальник для командира у якому містяться всі зовнішні чинники, що можуть спричинити активацію внутрішніх складових і сприятимуть здійсненню суїциду. Наголошую, що для профілактики суїцидальної поведінки у військах потрібно враховувати комплексну роботу командирів та психолога. Вагомою у цій ситуації є й діяльність військових капеланів, тому що вони, у цілому, говорять про філософію життя».
Автоматизація та мотивація – складові розвитку військової служби

У 2020 році науковці лабораторії, під керівництвом Максима Байди, розробили інформаційно-психологічну модель роботи психолога військової частини Національної гвардії України. Продуктивна робота у цьому напрямі дозволила створити концепцію автоматизації роботи психологічної служби НГУ та програмні частини модулів автоматизованого робочого місця психолога військової частини НГУ.
Важливим стало й проведене дослідження співробітників лабораторії Наталії Юр’євої та Анастасії Лиман, щодо вивчення особливостей мотиваційно-вольової сфери військовослужбовців Національної гвардії України при виконанні службово-бойових завдань у звичайних та екстремальних умовах, проведене у 2021 році.«У рамках цієї роботи визначені зміст, структура та типологія мотиваційно-вольової сфери військовослужбовців НГУ і наявних зв’язків з ефективністю їх службово-бойової діяльності, а також побудована програма соціально-психологічного тренінгу, що дозволить підвищити ефективність службово-бойової діяльності військових у звичайних та екстремальних умовах. А Яніною Мацегорою розроблені психодіагностичні методики оцінювання особливостей мотиваційно-вольової сфери військовослужбовців».
Дослідження на 2022 рік із позначкою «надважливо»

Олександр Колесніченко зазначив, що нині відпрацьовується науково-дослідна робота «Психологічна діагностика та профілактика військовослужбовців Національної гвардії України схильних до адиктивної поведінки». У рамках дослідження планується створити психологічний портрет особистості, щоб на етапі психологічного відбору не допустити до проходження військової служби осіб, схильних до вживання психоактивних речовин.
«Нам вже вдалося визначити типологію психологічних особистостей військовослужбовців. Наразі триває робота щодо розроблення автоматизованого психодіагностичного комплексу та програми профілактики військовослужбовців НГУ схильних до адиктивної поведінки».
Доволі важливим є дослідження психології корупційної поведінки особистості. Під час побудови портрету корупціонера, співробітниками лабораторії були використані результати професійно-психологічного відбору на військову службу в Нацгвардію, а також опитування з використанням поліграфу кандидатів, які мали досвід проходження служби в інших відомствах України та виявили бажання у майбутньому проходити військову службу в Нацгвардії. Саме робота психолога та поліграфолога надає можливість створити точний психологічний портрет, який стане основою висновку про рекомендацію на проходження військової служби або, навпаки, про неможливість допуску до військової служби.
«Корупціонери можуть краще визначатися зі своїми життєвими пріоритетами, смислами, зосередитися на своїх бажаннях і не відступати від них, навіть, якщо така поведінка стає не зовсім адаптованою. Корупціонеру вигідно залишатися єдиним носієм ексклюзивних можливостей у місці, де він проходив службу та тримати своє оточення у стані усвідомлення власної некомпетентності. Вони незацікавлені у якісному виконанні інших своїх службових обов’язків за які вони не отримують додаткові «бонуси», тож їх служба у Національній гвардії України – структурі, якій довіряє велика кількість українців є недопустимою».

Також, на 2022-2024 роки, співробітниками лабораторії планується виконання науково-дослідної роботи «Дослідження особливостей лідерських якостей військовослужбовців Національної гвардії України».

«Всі говорять про військовослужбовця-лідера, проте існує потреба в уточненні цих якостей. Ми плануємо розробити спеціальну програму, яка буде застосовуватися під час відбору сержантів, які стають на керівні посади та роблять перші кроки на етапі військової служби. Ця програма також сприятиме формуванню лідерських якостей у військовослужбовців НГУ».


Ніколи не пізно ділитися досвідом

Крім того, що кожен із проєктів, розроблений співробітниками лабораторії, впроваджується у військові частини Національної гвардії України, науковці розуміють, що курсанти-випускники Академії також повинні бути підготовлені до актуальних практичних напрацювань психологічного напряму.
«Підготовкою майбутніх військових психологів займається кафедра психології та педагогіки Академії. Проводяться бінарні заняття й у офіцерів оперативно-тактичного рівня. Ми презентуємо розробки, розкриваємо особливості роботи практичних напрацювань та інструментаріїв. Більше того, на кафедрі психології та педагогіки працюють наукові гуртки, тож курсанти залучаються до нових проєктів лабораторії, а отриманий досвід можуть застосовувати для відпрацювання наукових і конкурсних робіт. Це все приклад механізму, який працює злагоджено і дає можливість отримувати не тільки наукові, але й практичні результати роботи. І ця щоденна кропітка праця не на показ. Повірте, всі - від курсанта до професора, із блиском в очах та ентузіазмом у серці, прагнуть до пізнання та відкриття нового. Тут немає особливих секретів, а тільки бажання та цілковита самовіддача у прагненні наблизитися і допомогти людській душі».

Відділ міжнародних зв’язків, інформації та комунікації НА НГУ
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website